O projekcie
Celem Czwartków Diabetologicznych jest dostarczenie lekarzom specjalistom, stykającym się w swojej codziennej praktyce zawodowej z pacjentami chorymi na cukrzycę, cyklicznej wiedzy na temat najefektywniejszych metod leczenia. Lepsze wyrównanie glikemii, ma bezpośredni wpływ na zapobieganie powikłaniom cukrzycy i zapewnienie poprawy jakości życia pacjentów. Kluczowym zatem jest regularne dostarczanie najświeższej wiedzy lekarzom oraz udostępnianie środowisku diabetologów narzędzi do wymiany doświadczeń.
Epidemiologia
Dane epidemiologiczne w Polsce wskazują na systematyczny, lawinowy trend narastania zachorowań na cukrzycę. Szacuje się, że w Polsce na cukrzycę choruje ok. 2 mln osób natomiast ponad drugie tyle Polaków, bo ok. 2,6 mln, znajduje się w stanie przedcukrzycowym. Przytoczone statystyki pokazują, że mamy do czynienia z epidemią cukrzycy. Jesteśmy w stanie walczyć z tą chorobą tylko wówczas, gdy środowisko diabetologiczne jednoczy się w tej walce oraz ma zapewniony ciągły dostęp do najświeższej wiedzy z dziedziny diabetologii.
Partner
AstraZeneca to firma farmaceutyczna, która dostarcza najnowocześniejsze leki na choroby stanowiące wyzwanie dla współczesnej medycyny, między innymi na cukrzycę. Posiada najszersze portfolio innowacyjnych leków przeciwcukrzy- cowych, w tym inhibitory SGLT-2 i DPP-4 oraz agoniści receptora GLP-1. AstraZeneca nieustannie pracuje nad rozszerzeniem swojej oferty, by móc stale zapewniać lekarzom i pacjentom najnowocześniejsze i najwygodniejsze formy leczenia cukrzycy.
REJESTRACJA
Imię
Specjalizacja
E-mail
Nazwisko
Nr PWZ
Adres korespondencyjny
Ulica, nr
Kod
Login
Miasto
Telefon
Hasło
Hasło musi zawierać
min. 6 znaków, w tym
przynajmniej 1 literę
i przynajmniej 1 cyfrę
Skąd dowiedział/-a się Pan/Pani Doktor o projekcie?

    E-mail od organizatora

    Telemarketing

    Ogłoszenie w prasie

    Wydarzenia naukowe

    Przedstawiciel Medyczny

    Wyszukiwarka internetowa

    Rodzina/Znajomi

    Inne, jakie?

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.