Czwartki Diabetologiczne

O projekcie

Celem Czwartków Diabetologicznych jest dostarczenie lekarzom specjalistom, stykającym się w swojej codziennej praktyce zawodowej z pacjentami chorymi na cukrzycę, cyklicznej wiedzy na temat najefektywniejszych metod leczenia. Lepsze wyrównanie glikemii, ma bezpośredni wpływ na zapobieganie powikłaniom cukrzycy i zapewnienie poprawy jakości życia pacjentów. Kluczowym zatem jest regularne dostarczanie najświeższej wiedzy lekarzom oraz udostępnianie środowisku diabetologów narzędzi do wymiany doświadczeń.

Partner

AstraZeneca to firma farmaceutyczna, która dostarcza najnowocześniejsze leki na choroby stanowiące wyzwanie dla współczesnej medycyny, między innymi na cukrzycę. Posiada najszersze portfolio innowacyjnych leków przeciwcukrzy- cowych, w tym inhibitory SGLT-2 i DPP-4 oraz agoniści receptora GLP-1. AstraZeneca nieustannie pracuje nad rozszerzeniem swojej oferty, by móc stale zapewniać lekarzom i pacjentom najnowocześniejsze i najwygodniejsze formy leczenia cukrzycy.