Czwartki Diabetologiczne

Rejestracja

Dane osobowe
Adres korespondencyjny
Dane do logowania
Hasło musi zawierać minimum 6 znaków, przynajmniej jedną literę oraz jedną cyfrę

Skąd dowiedział/-a się Pan/Pani Doktor o projekcie?
Zgoda na przetwarzanie danych dla partnera projektu
Zgoda na komunikację marketingową dla partnera projektu
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o., której na podstawie powyższej zgody zostaną udostępnione moje dane osobowe, informacji o produktach oferowanych przez AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o., w tym informacji handlowych oraz ankiet badania satysfakcji, przekazywanych za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z wybraną poniżej formą kontaktu:
e-mail na adres
SMS/MMS na numer
na numer
Klauzula informacyjna
Na podstawie udzielonych powyżej zgód AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14, jako administrator danych, będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w celu promocji i reklamy produktów, badania rynku oraz dostarczania materiałów edukacyjnych i informacyjnych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne